ثبت نام، ارسال و ثبت مقالات پذیرفته شده پنجمین دوره همایش ملی فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان

ثبت نام، ارسال و ثبت مقالات پذیرفته شده پنجمین دوره همایش ملی فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان

۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ در مشهد مقدس، مجتمع سپید واقع در خیابان خاقانی مشهد مقدس